งานโครงสร้าง HW-H ขนาด 12x24x6.5 เมตร เข็มเจาะพื้นรับ 1 ตัน ชั้นลอย 12x12 เมตร ห้องน้ำ 2 ห้อง งานกั้นห้อง 1 ห้อง ฿4.4 ล้าน

งานโครงสร้าง HW-H ขนาด 12x24x6.5 เมตร เข็มเจาะพื้นรับ 1 ตัน ชั้นลอย 12×12 เมตร ห้องน้ำ 2 ห้อง งานกั้นห้อง 1 ห้อง ฿4.4 ล้าน

งานโครงสร้าง HW-H ขนาด 12x24x6.5 เมตร เข็มเจาะพื้นรับ 1 ตัน ชั้นลอย 12×12 เมตร ห้องน้ำ 2 ห้อง งานกั้นห้อง 1 ห้อง ฿4.4 ล้าน

อัพเดทหน้างาน 23 มิถุนายน 2565

Scroll to Top