ฉนวนกันความร้อน: เว้นระยะ 10 ซม. ปลายแผ่นเมทัลชีท ป้องกันสนิม

ฉนวนกันความร้อน: เว้นระยะ 10 ซม. ปลายแผ่นเมทัลชีท ป้องกันสนิม

ทำไมไม่ควรติดฉนวนกันความร้อนเต็มแผ่นเมทัลชีท?

การติดตั้งฉนวนกันความร้อนบนแผ่นเมทัลชีท แม้จะช่วยลดความร้อนภายในอาคารได้ดี แต่การติดตั้งที่ไม่ถูกต้อง อาจส่งผลเสียต่อแผ่นเมทัลชีทในระยะยาว

ปัญหาที่อาจเกิดขึ้น

ปลายแผ่นฉนวนเสื่อมสภาพ : บริเวณปลายแผ่นฉนวนมักสัมผัสกับน้ำฝนโดยตรง เกิดการอมน้ำ สะสมความชื้น ส่งผลให้ฉนวนเสื่อมสภาพ เกิดรอยรั่ว และหลุดล่อน

สนิมกินแผ่นเมทัลชีท : ความชื้นจากฉนวนที่เสื่อมสภาพ จะสะสมบริเวณปลายแผ่นเมทัลชีท ส่งผลให้เกิดสนิม กัดกร่อนแผ่นเมทัลชีท

รอยต่อรั่ว : การติดตั้งฉนวนเต็มแผ่น ปิดรอยต่อแผ่นเมทัลชีท ความชื้นอาจแทรกซึมตามรอยต่อ เกิดปัญหารั่วซึม

แนวทางป้องกัน

เว้นระยะปลายแผ่น 10 ซม. : เว้นระยะปลายแผ่นฉนวนอย่างน้อย 10 ซม. ช่วยให้น้ำฝนไหลผ่าน ป้องกันการอมน้ำ

ใช้แผ่นฉนวนจากโรงรีด : เลือกใช้แผ่นฉนวนที่มีการเว้นระยะมาจากโรงงาน ป้องกันปัญหาการกรีดฉนวนทีหลัง

เลือกวัสดุฉนวนที่เหมาะสม : เลือกฉนวนที่มีคุณสมบัติกันน้ำ ทนทาน

ผลลัพธ์

การติดตั้งฉนวนกันความร้อนที่ถูกต้อง เว้นระยะปลายแผ่น 10 ซม. ช่วยป้องกันปัญหาฉนวนเสื่อมสภาพ ป้องกันสนิม และปัญหารั่วซึม ยืดอายุการใช้งานของแผ่นเมทัลชีท

หมายเหตุ

แนวทางป้องกันข้างต้นเป็นเพียงคำแนะนำทั่วไป วิธีการติดตั้งอาจแตกต่างกัน ขึ้นอยู่กับวัสดุฉนวน และรูปแบบการติดตั้ง

ควรศึกษาข้อมูล และปรึกษาวิศวกรหรือผู้เชี่ยวชาญ

บทความนี้

เขียนขึ้นเพื่อให้ความรู้ และแนวทางในการติดตั้งฉนวนกันความร้อนบนแผ่นเมทัลชีท หวังว่าจะเป็นประโยชน์ต่อผู้อ่าน

 

Scroll to Top