hw h 16x32x65

อาคารสำเร็จรูป โครงสร้าง HW-H เสาและโครงหลังคาเหล็กไวด์แฟรงค์ ขนาด 16x32x6.5 เมตร

อาคารสำเร็จรูป โครงสร้าง HW-H เสาและโครงหลังคาเหล็กไวด์แฟรงค์ ขนาด 16x32x6.5 เมตร เริ่มวางแผ่นพื้นและมุงหลังคา

 

 

 

Scroll to Top