pp 0036 15 2565

โครงการ PP-0036 อัพเดท 15 ตุลาคม 2565

วันที่ 15/10/65 โครงการ PP-036 หน้างานปทุมธานี

  • ติดตั้ง ส่วนผนัง บานเกล็ด และแผ่นครอบ
  • วัสดุ ที่เหลือเข้าหน่วยงาน
  • สีทาผนัง เข้าหน้างาน วันที่ 17/10/65

อัพเดท 17 ตุลาคม 2565

 

 

 

 

Scroll to Top