pp 032

โครงการ PP-032 หน้างานนครปฐม เก็บรายละเอียดก่อนส่งมอบ ขนาด 16x30x6-7.6 เมตร

โครงการ PP-032 หน้างานนครปฐม เก็บรายละเอียดก่อนส่งมอบ โครงสร้าง HW-HC เสาไวด์แฟรงค์ โครงหลังคาแบบทรัสต์ เพิ่มโครงหลังคาเป็นเหล็กกล่องรองรับการติดตั้งโซล่าเซลล์

รายละเอียด

  • เก็บงานแฟรชชิ่ง เกร็ดระบายอากาศด้านหลัง
  • เก็บงาน ติดตั้งแฟรชชิ่งครอบประตู
  • แก้ไข แฟรชชิ่งใต้เกร็ดระบายอากาศ
Scroll to Top