โครงสร้าง HW-H ทรงจั่วสไตล์นอร์ดิก ขนาด 16x32x6.5 m เมตร โครงสร้างเสาจั่วไวแฟรงค์

โครงสร้าง HW-H ทรงจั่วสไตล์นอร์ดิก ขนาด 16x32x6.5 m เมตร โครงสร้างเสาจั่วไวแฟรงค์

โครงสร้าง HW-H ทรงจั่วสไตล์นอร์ดิก ขนาด 16x32x6.5 m เมตร โครงสร้างเสาจั่วไวแฟรงค์ รับประกันโครงสร้าง 10 ปี รั่วซึม 3 ปี ฐานราก 5 ปี

#สร้างโรงงาน #สร้างโกดัง #โกดังสำเร็จรูป

Scroll to Top