hw hc 16x30x6 76

โครงสร้าง HW-HC ขนาด 16x30x6-7.6 เมตร หน้างานนครปฐม ตรวจสอบก่อนส่งมอบ

อัพเดท 24 ตุลาคม 2565 PP-032 หน้างานนครปฐม

  • ติดตั้งแฟลชชิ่งครอบข้าง
  • เก็บงานสี
  • เข้าตรวจเช็คความเรียบร้อยก่อนส่งงาน

 

 

Scroll to Top