ต้องทำกำแพงกันดิน เมื่อต้องการถมที่สูงกว่าเพื่อนบ้าน
บทความ

ระวังเพื่อนบ้าน! เมื่อต้องการถมดินสูงกว่าที่ดินข้างเคียง ต้องทำกำแพงกันดิน

การสร้างหรือปรับปรุง […]