wide flange
โครงสร้าง HW-H, โครงสร้าง HW-HB

โครงสร้างสวยๆ เหล็กไวด์แฟรงค์ (Wide- Flange) ผลิตในโรงงาน ขนส่งไปติดตั้งหน้างาน

เสาและโครง เหล็กไวด์ […]